Get Adobe Flash player

การทำงาน GPS Tracking ติดตามรถยนต์ แบบไม่มีค่าบริการรายเดือน

1. คำนวนตำแหน่งปัจจุบันจากสัญญาณดาวเทียม GPS

  • เครื่อง GPS Tracker รับสัญญาณ จากดาวเทียม GPS เพื่อคำนวนตำแหน่ง/ความเร็ว/เวลา ของรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracker ตลอดเวลา

2. เชื่อมต่อเข้าระบบ GPRS

  • เครื่อง GPS Tracker เชื่อมต่อเข้าระบบ เครือข่ายมือถือ (เช่น DTAC / AIS / TRUE ) เพื่อรอรับการติดต่อจากผู้ใช้    GPS Tracker จะ standby รอรับการติดต่อ      (รอการโทรเข้า/รอ SMS คำสั่ง) ไม่มีการส่งข้อมูลใด ๆ มายัง Server จึงไม่มีค่าบริการรายเดือน

3. รอรับคำสั่งจาก SMS หรือการโทรเข้า

  • เมื่อเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายมือถือสำเร็จแล้ว GPS Tracker จะ StandBy รอรับคำสั่ง เช่น การโทรเข้า / การส่งข้อ ความ SMS คำสังต่าง ๆ


การใช้งานระบบ GPS Tracking แบบไม่มีค่าบริการรายเดือน

1. การตรวจสอบตำแหน่งรถ

  • เมื่อต้องการทราบตำแหน่ง / ความเร็ว ของรถที่ติดตั้ง GPS Tracker เพียงแค่โทรเข้าไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของ SIM Card ที่อยู่ในตัว GPS
  • เมื่อโทรติด GPS Tracker จะทำการตัดสาย และส่ง SMS ตำแหน่งกลับมายังเบอร์ที่โทรเข้าไป

lat, long คือ พิกัดตำแหน่งที่รถอยู่ (สามารถนำไปใส่ใน Google Map เพื่อดูตำแหน่งรถบนแผนที่ได้ทันที)

speed คือ ความเร็วปัจจุบันของรถ

T คือ เวลาของข้อมูล
หากเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้งานอยู่ สามารถเข้าระบบ Internet ได้ ก็จะสามารถดูตำแหน่งได้ทันที จาก Link 

http://maps.google.com/maps?f=q&q=13.802952,100.617592&z=162. การสั่งงาน/ตั้งค่า

  • ส่ง SMS คำสั่งไปยังเบอร์โทรใน GPS เพื่อตั้งค่าคำสั่งต่าง ๆ ได้ทันที โดย GPS จะส่งข้อความตอบรับคำสั่ง

เปรียบเทียบระหว่าง แบบ SMS (ไม่มีรายเดือน) กับแบบ Online (มีรายเดือน)

เปรียบเทียบ  ไม่มีค่าบริการรายเดือน (SMS)  ใช้งานแบบ  Online  ผ่าน  Internet
 ( Fleet Management )
การค้นหาตำแหน่ง ผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือรับตำแหน่ง จากข้อความ SMS r-ktechnologygps Tracking Server จาก เครื่อง Computer หรือ มือถือ Smart Phone
ข้อมูลตำแหน่ง ตัวเลขพิกัด และ Links สำหรับดูตำแหน่ง แสดงตำแหน่งความเร็ว ทิศทางบน
แผนที่แบบ Realtime นาทีต่อนาที
ค่าใช้จ่ายในการเช็คตำแหน่ง ค่า SMS ครังละ 1-3 บาท ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม
ดูเส้นทาง/ข้อมูลย้อนหลัง ไม่สามารถดูได้ ผ่าน Internet บันทึกข้อมูลทุกๆ 30 วินาที
ดูรายงานการใช้รถ ไม่สามารถดูได้ ดูได้โดยผ่าน Internet
ดูรายงานระยะทาง ที่ใช้งาน ไม่สามารถดูได้ ดูได้โดยผ่าน Internet
ดูรายงานตำแหน่งจอด เวลาจอด ดูรายงานตำแหน่งจอด เวลาจอด ดูได้โดยผ่าน Internet
การเช็คตำแหน่งในกรณีอยู่ในที่
อับสัญญาณเช่น อาคารจอด/ชั้นใต้ดิน
ไม่สามารถเช็คได้ แสดงตำแหน่งล่าสุดก่อนจะไม่มีสัญญาณ
การเช็คตำแหน่งกรณี GPS ถูกทำลาย/ถอดทิ้ง ไม่สามารถเช็คได้ ตำแหน่งล่าสุดบันทึกไว้ที่ Server
การสั่งดับเครือง/ตัดน้ำมัน สั่งผ่าน SMS สั่งผ่าน SMS
ค่าบริการ Server ไม่มีการใช้งาน Server เดือนละ 200 บาท
ค่าบริการ SIM Card ขึ้นอยู่กับจำนวน SMS ที่ส่งออก เดือนละประมาณ 100 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม1 ปี (12 เดือน) ขึ้นอยู่กับจำนวน SMS ที่ส่งออก
วันละ 1 ครั้ง 365×3 = 1,095 บาท
300 × 12 = 3,600 บาท
 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย1 เดือน ขึ้นอยู่กับจำนวน SMS ที่ส่งออก วันละ 1 ครั้ง 30×3 = 90 บาท เหมาจ่าย 300 บาท/เดือน
 

 ระบบ GPS ติดตามรถส่วนบุคคลและขนส่งสินค้าทั่วไป

 

ระบบ GPS ติดตามรถขนส่งที่ใช้เครื่องรูดบัตรใบขับขี่

 

ระบบ GPS ติดตามรถส่วนบุคคลจับโขมยผ่านดาวเทียม

บทความ

ประโยชน์ของระบบ GPS Real Time

เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและงานบริการ ลดความยุ่งยาก,รายงานและข้อมูลเพื่อวางแผนธุรกิจ,ส่งสินค้าถูกที่ตรงเวลา
ลดต้นทุน ลดอุบัติเหตุ ข้อมูลเที่ยววิ่ง (เวลา,ระยะทาง,ใช้น้ำมัน) ควบคุมความเร็ว,จอดรถติดเครื่อง
รู้ทันพฤติกรรมทุจริต ดูดน้ำมันขาย,เติมน้ำมันไม่ตรงตามจริง,ออกนอกเส้นทาง,ใช้งานส่วนตัว
ป้องกันการโจรกรรม ติดตามรถและสินค้าคืนจากการถูกโจรกรรม