Get Adobe Flash player

 

คุณสมบัติ GPS สำหรับรถขนส่ง

      - รองรับเครื่องรูดบัตรแถบแม่เหล็ก (ขนส่งบังคับ)

      - Buzzer แจ้งเตือนใช้ใบขับขี่ผิดประเภท (ขนส่งบังคับ)

      - ระบุตำแหน่งปัจจุบันของตัวรถ

      - ดูเส้นทางการวิ่งย้อนหลัง 6 เดือน

      - ดูสถานะเครื่องยนต์ ติดเครื่อง/ดับเครื่อง

      - ดูความเร็วที่ใช้ในการขับขี่

      - รายงานการใช้งานตัวรถ แบบละเอียด

      - ติดตั้งได้กับรถทุกประเภทวัตถุอันตรายทุกประเภท 

      - มี Memory ในตัวเครื่อง เก็บข้อมูลตามข้อกำหนดกรมขนส่งทางบก

การทำงานของ GPS รถขนส่ง
      - พนักงานขับรถรูดใบขับขี่ก่อนขับรถหากไม่รูดบัตรหรือใช้บัตรผิดประเภทจะมีเสียงร้องเตือนจนกว่าจะใช้บัตรที่ถูกประเภทรูด

      - เครื่อง GPS จะส่งข้อมูลคนขับรถและตำแหน่งพร้อมความเร็วไปยัง Server ผู้ให้บริการ และ Server กรมขนส่งทางบก

      - ผู้ประกอบการสามารถดูตำแหน่งรถ และรายงานการใช้รถ ได้ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ มือถือ

      - สามารถดูตำแหน่งย้อนหลังได้ 6 เดือน

      - ข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังกรมขนส่งทางบกตลอด 24 ชม. 

 

 ข้อกำหนดจากกรมขนส่งทางบกสำหรับรถขนส่ง

    สำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย (ลักษณะ 4) และรถลากจูง (ลักษณะ 9) ที่ใช้สาหรับลากรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัตถุอันตราย

    รถบรรทุกลักษณะ 4 หรือรถที่ใช้ในการบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย เช่น รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมี วัตถุไวไฟ เป็นต้น

    รถบรรทุกลักษณะ 9 คือ รถที่คนทั่วไปเรียกว่า “รถหัวลาก” ซึ่งใช้สำหรับลากจูง กึ่งพ่วง เพื่อขนส่งวัตถุอันตราย

 ข้อมูลรายงานกรมขนส่งทางบกตามกำหนดกรมขนส่งทางบก ประกอบด้วย

    - รายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด

    - รายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง)

    - รายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ระยะเวลารวมกันเกินกว่า 8 ชั่วโมงใน ทุกๆ 24 ชั่วโมง)

    - รายงานการขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับขี่

    - รายงานการขับรถโดยใช้ใบอนุญาตผิดประเภท

    - รายงานการขับรถโดยไม่ใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

    - รายงานการปลดหรือการถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

ข้อกำหนดรายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด

     รายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด จะออกเมื่อมีการขับรถเกินกว่าความเร็วที่กำหนดต่อเนื่องเกิน 2 นาที โดยรถแต่ละลักษณะมีข้อกำหนดด้านความเร็วต่างกันดังนี้

      - รถบรรทุกลักษณะ 4 (รถบรรทุกวัตถุอันตราย) รายงานความเร็วต่อเนื่องที่เกินกว่า 80 กม./ชม.

      - รถบรรทุกลักษณะ 9 (รถลากจูง) ที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย ให้รายงานความเร็วต่อเนื่องที่เกินกว่า 60 กม. /ชม.

 ข้อกำหนดรายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง) 

    รายงานจะออกเมื่อมีการขับรถต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสี่ชั่วโมง โดยไม่มีการหยุดพักติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 30 นาที 

     - รายงานจะออก เมื่อมีการขับรถรวมกันในรอบ 24 ชั่วโมง เกินกว่า 8 ชั่วโมง 

     - รถคันหนึ่งวิ่งงานมาแล้ว 3 ชั่วโมง หยุดพักไป 3 ชั่วโมง และขับต่ออีก 3 ชั่วโมง หยุดพัก 3 ชั่วโมง ก่อนจะขับต่ออีก 3 ชั่วโมง รวมเวลาชับรถแล้วเป็น 9 ชั่วโมง อย่างนี้ถือว่าผิดเงื่อนไข รายงานจะแสดงและส่งถึงกรมขนส่ง

 ข้อกำหนดรายงานการขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับขี่ 

      เวลาที่เครื่องยนต์มีการทำงานหรือรถเคลื่อนที่โดยที่ไม่ได้รูดบัตรแสดงตัวผู้ขับขี่

 

 ระบบ GPS ติดตามรถส่วนบุคคลและขนส่งสินค้าทั่วไป

 

ระบบ GPS ติดตามรถขนส่งที่ใช้เครื่องรูดบัตรใบขับขี่

 

ระบบ GPS ติดตามรถส่วนบุคคลจับโขมยผ่านดาวเทียม

บทความ

ประโยชน์ของระบบ GPS Real Time

เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและงานบริการ ลดความยุ่งยาก,รายงานและข้อมูลเพื่อวางแผนธุรกิจ,ส่งสินค้าถูกที่ตรงเวลา
ลดต้นทุน ลดอุบัติเหตุ ข้อมูลเที่ยววิ่ง (เวลา,ระยะทาง,ใช้น้ำมัน) ควบคุมความเร็ว,จอดรถติดเครื่อง
รู้ทันพฤติกรรมทุจริต ดูดน้ำมันขาย,เติมน้ำมันไม่ตรงตามจริง,ออกนอกเส้นทาง,ใช้งานส่วนตัว
ป้องกันการโจรกรรม ติดตามรถและสินค้าคืนจากการถูกโจรกรรม