Get Adobe Flash player

Company background

2547     จดทะเบียนบริษัทในนาม อาร์แอนด์เคเทคโนโลยี เลือกสรรค์ผลิตภัณท์ และพัฒนาระบบ ติดตามยานพาหนะแบบ Offline
2549     เลือกสรรค์ผลิตภัณท์ และพัฒนาระบบ ติดตามยานพาหนะแบบ Online เปิดตัวสินค้าและโปรแกรมติดตามยานพาหนะแบบ Online ด้วย web base application ยกเลิกการพัฒนา และการขายระบบ Offline ทดแทนลูกค้าด้วยระบบ Online
2550     เพิ่มความสะดวก การใช้งานนอกสถานที่ด้วยโทรศัพท์มือถือ Mobile Tracking พัฒนาเชื่อมต่อระบบแผนที่ Google ได้สำเร็จเป็นรายต้นๆ ยอดขายโตกว่า 100% ได้รับการตอบรับ และการบอกต่อจากกลุ่มผู้ใช้อย่างมากมายพัฒนาปรับเพิ่ม function ใหม่ๆเช่น การแนะนำเส้นทาง "Navigator" และอื่นๆ
2551     ร่วมพัฒนาระบบงานเฉพาะด้าน เช่น ระบบการการติดตามสินค้าด้วย barcode การรายงานจำนวน และยืนยันตัวตน พนักงานที่โดยสารรถ Shutter bus ด้วยบัตร RFID ระบบการรับงาน Job Order ของพนักงานขับรถ Limousine
2552     เปิดตัวสินค้าทางเลือกใหม่ 2 รุ่นคือ รุ่นติดตามรถแบบประหยัด และรุ่นติดตามแบบมาตราฐาน พร้อมระบบสั่งดับเครื่องยนต์ อัฉริยะ จากโปรแกรมและโทรศัพท์มือถือ
2553     นำเข้าสินค้าใหม่ 1 รุ่นคือรุ่นติดตามแบบพื้นฐานราคาเหมาะกับเศรษฐกิจ ณ.ปัจจุบันเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
2554     ขยายสาขาเพิ่มที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อการบริการหลังการขายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึงสถานที่ลูกค้าในบริเวณใกล้เคียงได้รวดเร็วกว่าเดิม
2556     เปิดสำนักงานแห่งใหม่ที่ จ.ปทุมธานี รองรับลูกค้าในเขตุปริมณฑลกระจายให้กลุ่มลูกค้าทุกประเภท ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และ กลุ่มรถการเกษตรทุกชนิด ฯลฯ
2557     เปิดสาขาใหม่ที่ จ.ลพบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลหลังการขายของลุกค้าโซนภาคกลางได้ครอบคลุม มากยิ่งขึ้นและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
2558     เปิดรับบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต เปิดรับสมัครพนักงานขายทั่วประเทศเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย เช่น ร้านประดับยนต์ ร้านติดตั้งเครื่องเสียงและสัญญาณกันโขมย จุดประสงค์เพื่อการขยายตลาดของระบบติดตามยานพาหนะ (GPS) ให้กว้างมากขึ้นในทุกธุรกิจและทุกองค์กร และมีโครงการขยายสาขาเพิ่มใน ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ ภาคใต้ เพื่อการดูแลลูกค้าหลังการขายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการติดตั้งหรือแก้ไขได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 ระบบ GPS ติดตามรถส่วนบุคคลและขนส่งสินค้าทั่วไป

 

ระบบ GPS ติดตามรถขนส่งที่ใช้เครื่องรูดบัตรใบขับขี่

 

ระบบ GPS ติดตามรถส่วนบุคคลจับโขมยผ่านดาวเทียม

บทความ