Get Adobe Flash player

GPS Tracking ติดตามรถยนต์ พร้อม Sensor ปริมาณน้ำมัน

อุปกรณ์ GPS Tracking ติดตามรถยนต์ มีหลายรุ่น หลายรูปแบบการใช้งาน โดยจะมีราคาแตกต่างกันตาม Function และมีการใช้งานที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าสูงสุด ควรเลือกอุปกรณ์ GPS Tracking ติดตามรถยนต์ ให้ตรงกับความต้องการ เช่น
1.GPS Tracking ติดตามรถยนต์ทั่วไป
2.GPS Tracking ติดตามรถยนต์ พร้อม Sensor ปริมาณน้ำมัน
3.GPS Tracking ติดตามรถยนต์ พร้อม Sensor วัดอุณหภูมิ
4.GPS Tracking ติดตามรถยนต์ พร้อม Sensor เช็คสถานะสวิสตช์อุปกรณ์ (เช่นเครื่องจักร)

รายละเอียด GPS Tracking ติดตามรถยนต์ พร้อม Sensor ปริมาณน้ำมัน
เป็นการใช้งาน GPS Tracking เพื่อติดตามรถยนต์ เพื่อดู

  • ตำแหน่ง
  • เส้นทาง
  • ความเร็ว
  • ปริมาณน้ำมัน

โดยการติดตั้ง Sensor เข้ากับระบบลูกลอยถังน้ำมันของรถ สามารถติดตามการใช้งานน้ำมันได้แบบ Real Time

GPS Tracking ติดตามรถยนต์ พร้อม Sensor ปริมาณน้ำมัน เหมาะสำหรับรถแบบใด

1. รบรรทุกใหญ่ (6ล้อ, 10 ล้อ, หัวลาก) เนื่องจากถังน้ำมันมีขนาดใหญ่ และง่ายต่อการทุจริต
2. รถเครื่องจักร (แม็คโคร , รถปูน, เครื่องจักรทางการเกษตร)
3. รถอื่น ๆ ที่ต้องการตรวจสอบการใช้น้ำมัน

คุณสมบัติ GPS Tracking ติดตามรถยนต์ พร้อม Sensor ปริมาณน้ำมัน

1. แสดงตำแหน่ง/ความเร็ว แบบ Real Time


Sensor ปริมาณน้ำมัน

2.ดูข้อมูลเส้นทางย้อนหลัง

            เส้นทาง/ข้อมูลย้อนหลัง 

3. รายงานระยะทาง ตำแหน่ง และเวลาที่รถจอด

รายงานการใช้รถใน 1 วัน รายงานเที่ยววิ่ง
กราฟความเร็ว กราฟปริมาณน้ำมัน

 ระบบ GPS ติดตามรถส่วนบุคคลและขนส่งสินค้าทั่วไป

 

ระบบ GPS ติดตามรถขนส่งที่ใช้เครื่องรูดบัตรใบขับขี่

 

ระบบ GPS ติดตามรถส่วนบุคคลจับโขมยผ่านดาวเทียม

บทความ

ประโยชน์ของระบบ GPS Real Time

เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการและงานบริการ ลดความยุ่งยาก,รายงานและข้อมูลเพื่อวางแผนธุรกิจ,ส่งสินค้าถูกที่ตรงเวลา
ลดต้นทุน ลดอุบัติเหตุ ข้อมูลเที่ยววิ่ง (เวลา,ระยะทาง,ใช้น้ำมัน) ควบคุมความเร็ว,จอดรถติดเครื่อง
รู้ทันพฤติกรรมทุจริต ดูดน้ำมันขาย,เติมน้ำมันไม่ตรงตามจริง,ออกนอกเส้นทาง,ใช้งานส่วนตัว
ป้องกันการโจรกรรม ติดตามรถและสินค้าคืนจากการถูกโจรกรรม